Sloboda nema cenu – Stop trgovini ljudima

Sloboda nema cenu – Stop trgovini ljudima

U decembru 2017. godine u Novom Sadu, u Skupštini AP Vojvodine održana je peta Konferencija o trgovini ljudima. Konferenciju je organizovala Neformalna grupa “Sloboda nema cenu”, u saradanji sa Loklanom mrežom za borbu protiv trgovine ljudima i uz podršku NOVI SAD – European Youth Capital 2019EUS SrbijaNovosadski humanitarni centar, Christien Unie (www.christenunie.nl) и European Christian Political Movement – ECPM (www.ecpm.info).

U Srbiji kao zemlji koja se kvalifikuje kao zemlja porekla, tranzita i destinacije kada se govori o trgovini ljudima, decom, ženama i muškarcima trguje se radi seksualne i radne ekspolatacije, prinude na vršenje krivičnih dela, prinude na prosjačenje i prinude na udaju. Iako je među identifikovanim žrtvama najviše naših državljana i dalje je jedna od najvećih predrasuda da se to ne dešava u našoj zemlji. Učesnici ove Konferencije bili su studenti, ali i profesionalci, pre svega zaposleni i saradnici organizacija i institucija članica Lokalne mreže za borbu protiv trgovine ljudima koji sukroz učešće na ovoj Konferenciji imali priliku da steknu nova znanja o trgovini ljudima od uglednih predavača i stručnjaka koji se u svom radu svakodnevno susreću sa ovim problemom.

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *