Istorija i rad EUS-a

ISTORIJA EUS-a

Počeci EUSa datiraju kao neformalni još od početka prošlog veka i pre drugog svetskog rata. Postojale su studentske grupe na beogradskom univerzitetu koje su organizovale različite vrste predavanja povezana sa Biblijom. U novijoj istoriji, prve EUS studentske grupe i počeci su vezani za dolazak studenata iz Afrike 80’ godina u Novom Sadu, a 1991 godine EUS je zvanično registrovan kao udruženje u Beogradu i prvi lideri EUSa su bili Dane i Melita Vidović. Pravi razvoj EUSa u Beogradu i drugim gradovima od 1994-1998 godine je bio u Novom Sadu, Beogradu, Nišu i Podgorici. Od 1998 godine EUS ima svoju kancelariju u Beogradu. Od 2002 godine izabran je Samuil Petrovski kao novi direktor EUSa.
EUS širi svoj rad u drugim gradovima kao što je Subotica, Kragujevac, Nikšić, Zrenjanin.

Od 2003 pa do sada, EUS je organizovao bezbroj aktivnosti gde su mnogi mladi ljudi bili izazvani da donesu ključne odluke u njihovom životu.

Od 2014 godine, EUS dobija novu kancelariju u blizini studentskog grada na Novom Beogradu i povećava broj novih radnika. Od 2015 godine EUS pomaže razvijanju studentskog pokreta u CG (EUS Montenegro). Poslali smo Danijela Petkovskog, našeg radnika, 2012 godine u Nikšić. EUS 1990 godine ohrabruje nove početke rada u Bosni i formiranje pokreta EUS BiH.

RAD EUS-a

EUS je neprofitna organizacija koja se isključivo finansira iz donacija pojedinaca, bivših i sadašnjih članova, organizacija, fondacija, crkava i projekata, kako međunarodnih, tako i lokalnih.

EUS ispunjava svoju viziju kroz različite aktivnosti:

 • Predavanja
 • Seminare
 • Tribine
 • Debate
 • Radionice

EUS-ove grupe imaju jednom nedeljno predavanja na različite teme, povezuje se predmet studiranja sa osnovama hrišćanskog učenja. EUS takođe organizuje interesantna predavanja sa poznatim gostujućim predavačima iz zemlje i inostranstva na različite teme iz oblasti filozofije, medicine, teologije, ekonomije i politike na različitim fakultetima i školama u Srbiji.

NAČELA VEROVANJA EUS-a

Verujemo u:

 • Jedinstvo Oca, Sina i Duha Svetoga u Svetoj Trojici.
 • Božju suverenost u stvaranju, otkrivenju, otkupljenju i poslednjem sudu.
 • Božansko nadahnuće i potpunu verodostojnost Svetoga pisma u svom izvornom obliku, kao i Njegov vrhovni autoritet po svim pitanjima vere i ponašanja.
 • Čovekovu grešnost i krivicu, počevši od pada (u greh), kojim je postao podložan Božjem gnevu i osudi.
 • Iskupljenje od krivice, kazne, vlasti i prljavštine greha, žrtvom Isusa Hrista, utelovljenog Božjeg Sina, koji je smrću na krstu i vaskrsenjem postao posrednik i zastupnik između Boga i čoveka.
 • Telesno vaskrsenje Gospoda Isusa Hrista iz mrtvih i u Njegovo vaznesenje na mesto «sa desne strane Očeve».
 • Prisutnost i silu Duha Svetoga koja se ogleda u delu duhovnog preporoda. Opravdanje grešnika Božjom milošću, isključivo po veri.
 • Jednu, svetu, sveopštu i apostolsku Crkvu, koja je telo Hristovo i kojoj pripadaju svi istinski vernici.
 • Delovanje Duha Svetoga koji prebiva u verniku i posvećuje ga.
 • Drugi dolazak Gospoda Isusa Hrista u slavi.