Nacionalna konferencija

EUS NACIONALNA KONFERENCIJA

Svake godine u novembru stotine studenata i srednjoškolaca iz naše zemlje i regiona imaju priliku da učestvuju na godišnjoj EUS konferenciji, gde mogu čuti dobra predavanja, učestvovati na različitim seminarima i radionicama. EUS konferencija je tokom vikenda i veliko je ohrabrenje za studente, gde pored dobrih predavanja mogu upoznati kolege iz drugih univerzitetskih centara.

EUS organizuje različite projekte koji bude svesnost studenata o nekim društvenim problemima gde kao mladi ljudi mogu dati doprinos i uticaj u društvu. Ti projekti su na temu:

  • Trgovina ljudima
  • Borba protiv korupcije
  • Humanitarni projekti (posete sirotištima, pomoć poplavljenim područjima u Obrenovcu, pomoć izbeglicama i dr.)

Takođe, EUS je učestvovao u niz humanitarnih događaja gde su se sakupljala sredstva za decu ometene u razvoju i decu sa hendikepom kroz različite događaje u saradnji sa drugim nevladinim organizacijama i državnim institucijama. Neke od njih su:

  • Humanitarna izložba fotografija Vesli Čenela (USA)
  • Gostovanje baleta “Magnifikat”
  • Dolazak Nika Vujičića, poznatog motivacionog govornika

25 GODINA EUS-a

PABLO MARTINEZ